NEN keuringen


NEN-norm.

Volgends de wet bent u als werkgever verplicht ervoor te zorgen dat uw personeel veilig kan werken, dit geldt uiteraard ook voor zzp-ers.

Uw gereedschap, installaties en draagbaar klimmateriaal dienen dan ook aan de wettelijke NEN-normen te voldoen.

Elektrisch handgereedschap moet voldoen aan de NEN-3140 norm. Draagbaar klimmateriaal moet aan de NEN-2484 en NEN 1004 norm voldoen.

Deze normen mogen alleen uitgevoerd worden door een erkende keurmeester.

NEN certificaat.

Alle door ons gekeurde elektrische handgereedschappen, draagbare klimmaterialen krijgen een uniek ingegraveerd nummer, mocht u apparaat of draagbaar klimmateriaal al eerder gekeurd zijn geweest dan zullen wij het bestaande unieke nummer gebruiken.

Als uw apparaat of draagbaar klimmateriaal goedgekeurd is, krijgt u van ons een officieel certificaat met daarop de keuringsresultaten, evenals de naam van de keurmeester en zijn handtekening. Dit certificaat word u aangeleverd op usb stick zodat u altijd alle relevante gegevens bij de hand heeft, ook zullen wij u het keurcertificaat van de keurmeester en het ijkrapport van het gebruikte testapparaat doen toekomen.

Mocht u apparaat of draagbaar klimmateriaal onverhoopt niet door de keuring komen dan zullen wij met u overleggen wat de volgende stap zal zijn. Het afgekeurde materiaal zal dan van een afkeur sticker voorzien worden.

Uiteraard kunnen wij alle voorkomende reparaties ook voor u uitvoeren.

Keuringssticker.

Alle gecertificeerde elektrische apparaten krijgen een keuringssticker waarop vermeld staat dat dit apparaat volgens de NEN-norm is gekeurd en voor welke datum deze weer gekeurd dient te worden.

Keuringsinterval.

De keuringsinterval hangt van een aantal factoren af, dit word door een risicoanalyse bepaald.

Gemiddeld genomen is dit 1 keer per jaar.

Onze keurmeesters zijn bevoegd om deze risicoanalyse en daarmee ook de keuringsinterval te bepalen.

 

Uw apparaten en/of draagbare klimmaterialen worden in ons Periodiek Keurings Systeem (PKS) opgenomen, dat wilt zeggen dat wanneer de keuringsdatum nadert u een melding van ons krijgt om een afspraak te maken voor de volgende keuring.

Zo bent u altijd verzekerd van up to date NEN keuringen van uw apparaten.


Al onze keuringen zijn moment opnames en kunnen onder geen enkele voorwaarde rechten aan ontleend worden.

Onze keurmeesters zijn bevoegd om de te keuren materialen af te keuren en onbruikbaar te maken.

Alle te keuren materialen moeten schoon zijn, voor eventuele reinigingskosten zijn wij nooit aansprakelijk.